تازه های کتابخانه

150 نکته برای حفظ تندرستی

 • نویسنده: سی پنلوپ؛پنلوپ سا; ترجمه سپیده خلیلی
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; بهداشت شخصی کیفیت زندگی

خوشبختی

 • نویسنده: نویسنده ویل باکینگهام؛ترجمه ندا بشیری خوزستانی
 • ناشر: شیرازه
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: مترجم: بشیری خوزستانی
 • موضوع: ; بهزیستی

شناسنامه غذاها و شیرینی‌های محلی استان آذربایجان شرقی

 • نویسنده: مولف مریم احباب؛مترجم فرزاد رشیدی
 • ناشر: آوردگاه هنر و اندیشه
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: رش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; آشپزی ایرانی -- آذربایجان

دخترکی که ابری به بزرگی برج ایفل را بلعیده بود

 • نویسنده: رومن پوئرتولاس؛ترجمه ابوالفضل الله‌دادی
 • ناشر: ققنوس
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: الله‌دادی
 • موضوع: ; French fiction -- 21st century

جوانمردانه بازی کن و خوشحال باش

 • نویسنده: دنیل گریپو؛تصویرگر آر.دبلیو. الی, مترجم برزو سریزدی, ویراستار محمدعلی معصومی
 • ناشر: صابرین، کتابهای دانه
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: الی, مترجم: س‍ری‍زدی‌
 • موضوع: ; Children -- Conduct of life

شازده کوچولو

 • نویسنده: آن‍ت‍وان‌ دوس‍ن‍ت‌ اگ‍زوپ‍ری‌؛ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌, وی‍راس‍ت‍ار ش‍ه‍رام‌ رج‍ب‌زاده‌
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1384
 • مترجم: مترجم: رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌, ویراستار: رجب‌زاده
 • موضوع: ; داستان‌های فرانسه -- قرن 20 م

آب و صرفه‌جویی

 • نویسنده: ؛گروه نویسندگان, مترجم بهرام معلمی
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: م‍ع‍ل‍م‍ی‌
 • موضوع: ; آب -- ادبیات کودکان و نوجوانان -- حفاظت

اختراعات

 • نویسنده: نویسنده وندی مجویک؛مترجم جواد نظیری
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: مترجم: نظیری
 • موضوع: ; Inventions -- Miscellanea

سرگرمیهای مکانیک

 • نویسنده: نوشته رابرت وود؛ترجمه : احمد خندان، هاله لواسانی
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
 • سال نشر: 1386
 • مترجم: مترجم: خندان, مترجم: لواسانی
 • موضوع: ; سیالات -- ادبیات نوجوانان -- مکانیک -- آزمایشها

از دکتر بپرس

 • نویسنده: پیتر روئن؛؛ ترجمه محسن سلیمانی .
 • ناشر: قدیانی کتابهای بنفشه (واحد کودکان و نوجوانان)
 • سال نشر: 1375
 • مترجم: مترجم: سلیمانی
 • موضوع: ; پزشکی -- پرسش ها و پاسخ ها