تازه های کتابخانه

از مشهد تا کاخ صدام

 • نویسنده: مصاحبه و تدوین مریم زراعت‌کار
 • ناشر: کنگره بزرگداشت سرداران شهید و بیست و سه هزار شهید استانهای خراسان، انتشارات ستاره‌ها
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;رعیت‌نژاد محمود 1344 - -- خاطرات

150خطاب در قرآن (ترجمه شده به نثر و نظم - فارسی و انگلیسی با طرزی ساده و سلیس)

 • نویسنده: گردآوری اصغر گلشن تفتی
 • ناشر: بنیاد فرهنگی - پژوهشی ریحانه الرسول (س)
 • سال نشر: 1383
 • مترجم: مترجم: گلشن تفتی
 • موضوع: ; قرآن -- برگزیده ها

فرهنگ گلشن

 • نویسنده: مولف اصغر گلشن تفتی
 • ناشر: شاهنده
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; Persian language -- Dictionaries

از گورب خبری نیست

 • نویسنده: ادواردو مندوسا؛ترجمه مجتبی ویسی
 • ناشر: نشر ثالث
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: وی‍س‍ی‌
 • موضوع: ; داستان‌های اسپانیایی -- قرن 20م.

از موج تا اوج

 • نویسنده: ابوالقاسم وردیانی
 • ناشر: انتشارات روایت فتح
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ; جنگ ایران و عراق، 1359-1367 -- ادبیات و جنگ

شاید پیش از اذان صبح

 • نویسنده: نویسنده احمد یوسف زاده؛[برای] دفتر ادبیات و هنر مقاومت [سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری]
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ;سلیمانی قاسم 1335 - 1398

جزیره ی دکتر لیبریس

 • نویسنده: کریس گرابنستاین؛[مترجم] نگار عباس پور, ویراستار شهرام بزرگی
 • ناشر: نشر پرتقال
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: مترجم: عباس پور, ویراستار: بزرگی
 • موضوع: ; داستان های کودکان (آمریکایی) -- قرن 21م.

گیرنده شناخته نشد

 • نویسنده: کاترین‌کرسمن تیلور؛مترجم بهمن دارالشفایی
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: 1393‬
 • مترجم: مترجم: دارالشفایی
 • موضوع: ; آلمان -- داستان -- سیاست و حکومت

باید تورا پیدا کنم

 • نویسنده: شاعر مرضیه تاجری؛تصویرگر سارا علی‌بابایی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتابهای پروانه
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; Persian poetry

من قاسم سلیمانی ام

 • نویسنده: مرتضی شاه کرم؛ویراستار محبوبه قاسمی ایمچه, [برای] مرکز هنرهای نمایشی [حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی].
 • ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ;Soleimani‪ , Qasem -- Drama